Integrity

“Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.”
Stephen R. Covey

“Management is doing things right; leadership is doing the right things.”
Peter F. Drucker

“Organization doesn’t really accomplish anything. Plans don’t accomplish anything, either. Theories of management don’t much matter. Endeavors succeed or fail because of the people involved. Only by attracting the best people will you accomplish great deeds.”
Colin Powell

Sommige mensen schreeuwen zich, gebruikmakend van de goedheid van anderen, naar boven. Sommige mensen werken en sturen met een visie. Puur en met Passie. Gezegend ben je als je gelijkgestemde om je heen hebt die kennis, kunde en karakter benutten om ethisch verantwoord te ondernemen. Gezegend ben ik.

Honesty, truthfulness, sincerity, integrity & frankness: velen moet je het (helaas) nog steeds uitleggen wat het echt betekend.

Mark

%d bloggers liken dit: