12 adviezen voor morgen

1 BENUT JE GEESTKRACHT
Durf te wensen en daarna met hart en ziel te streven. Denk groot! Maar zwem niet tegen de stroom in en houdt rekening met je omgeving en medemens, denk met je hart en niet met je verstand. Ga van het leven houden met inbegrip van je eigen rol daarin die je voor het grootste deel zelf in de hand hebt.
2 NEEM DE REGIE VAN JE LEVEN IN EIGEN HAND
Ten eerste: wordt je eigen minnaar: ga van jezelf houden van top tot teen, en geniet daarvan. Laat je angsten en twijfels los en leer vertrouwen te hebben in de mensheid en de wereld zoals die is. Erken je totale verantwoordelijkheid voor alles: je bent de auteur van jouw leven, dat als een boek zich in de tijd ontrolt. Elke dag is weer een nieuwe blanco pagina…
3 VERLICHTING
Stel je open voor de kosmische energie, laat je innerlijk doordringen van het feit dat je goed bent zoals je bent, dat je hier mag zijn en mag geven en ontvangen. Voel dat je als het ware naar buiten die energie uitstraal.
4 DE ROL VAN HET SLACHTOFFER IS EEN OVERBLIJFSEL UIT HET VERLEDEN.
Er is geen wetmatigheid die zegt dat je vanwege kwesties uit het verleden, nu zo en zo handelt. Behalve als je dat zelf accepteert. DAt je zelf dat als verklaring aanhoudt om je huidige gedrag te begrijpen, te handhaven, te verexcuseren? De mens maakt zijn eigen wetten, leef dus daarna, denk positief, denk dat geluk voor jou weggelegd is, dat je wel een groter en mooier huis kan krijgen enzovoorts. Denk positief en creëer een veld van vrienden en sfeer om je heen die dat bevestigen.
5 VAN LIJDEN KUN JE LEREN
Zie ziekte niet als een straf, maar als een manier om weer anders tegen het leven aan te kijken en nog meer van jezelf en het leven te gaan houden. Denk jezelf niet zieker door negatieve gevoelens: boosheid, gekwetstheid, slachtofferschap enzovoorts. Denk aan wat je nog kan, en dat het altijd nog erger kan en geniet nog meer van wat je kunt genieten. Zelfs in het zicht van de dood kun je door het leven te accepteren nog intenser en voller leven.
6 DE KUNST OM LOS TE LATEN
Verander de negatieve kritiek in jezelf, laat die oude negatieve overtuigingen en misschien verslavingen aan iets of iemand los, en maak je werkelijk vrij. Schudt af alle zaken waar je tegen bent, en wordt een pro!
7 VUIL IS MATERIE OP DE VERKEERDE PLAATS
Er zijn geen vijanden om je heen, er zijn alleen die negatieve gedachten in jezelf en je projecties op allerlei mensen in je omgeving daarvan. Ruim de rommel in je hoofd op, bezem het weg naar een andere plek. Accepteer jezelf zoals je bent, om te worden zoals je graag zou willen zijn.
8 POSITIEF DENKEN BRENGT JE DICHTER BIJ GOED
Positieve gedachten en daden hebben een krachtige uitwerking op niet alleen de buitenwereld, maar ook jezelf. Je gaat je lichter, ruimer en bevrijd voelen. Reken af met het egoïsme en negatieve denkspiralen, leef vanuit een positief zeg-maar-ja-tegen-het-leven-gevoel.
9 EVENWICHT VINDEN TUSSEN YIN EN YANG
Leer het mannelijke en het vrouwelijke principe in je zelf te begrijpen, aan elkaar uit te huwen en te doen versmelten. De hemel is een bewustzijnstoestand die zich openbaart als de discrepantie in ons, het onoverbrugbare, het contrasterende, is versmolten. Yin en Yang hebben dan hun taak volbracht. We zijn allemaal Engelen met slechts een vleugel. Pas als we elkaar omarmen kunnen we vliegen. Aantrekkingskracht ontstaat door de wet van resonantie en functioneert altijd. We oefenen altijd aantrekkingskracht uit op iets gelijksoortig’s. Hoe hoger het gevoel van eigenwaarde van een mens is, hoe meer fascinatie er van hem/haar uitgaat.
10 SLUIT JE AAN OP DE BRON VAN EEUWIGE JEUGD
Volg je eigen interesses en doe alles met veel aandacht en gevoel. Luister naar wat je werkelijk wil en waarvoor je in deze wereld bent gebracht. Stel je niet tevreden met een baantje voor het geld, maar streef ernaar de goudader in jezelf aan te boren, dat is de weg te gaan van je hartstochten. Geloof dat jij een stukje van de onsterfelijkheid uitmaakt en als je daarmee samenvalt, je in go(e)d gezelschap verkeer.
11 VANDAAG IS DE EERSTE DAG VAN DE REST VAN JE LEVEN!
In principe heb je toegang tot alle rijkdommen van de aarde. Vraag je af wat je houding is tegenover Rijkdom? Vind je dat rijkdom niet gelukkig maakt, dat die rijken mensen zo verdorven zijn? Schuilt hier achter misschien heimelijke jaloezie, waarmee jij de druiven zuur maakt? Of denk je misschien dat wie voor een dubbeltje geboren is, nooit een kwartje zal worden? Je eigen negatieve gedachten zorgen ervoor dat je in ieder geval dat kwartje nooit zal worden. Wees bewust van deze negatieve programma’s en schoffel ze weg. Stel je open voor de kansen die op je liggen te wachten, en geloof erin!
12 GEBRUIK JE EIGEN KRACHTCENTRALE
Je gedachten worden opgevangen door je onderbewustzijn en vertaald in allerlei gedrag enzovoorts. Alles wat je aanbiedt wordt verwerkt, zowel positief als negatief. Je zou het kunnen vergelijken met een bankrekening. Alles wat je erop stort, blijft daar en de rente zorgt ervoor dat het vermeerderd en versterkt. Maar dat geld ook voor de andere, rode zijde: de vreesachtigheid, negativiteit enzovoorts worden ook opgeslagen en vermeerderd…
Zorg dus dat de balans omslaat naar het positieve, zodat een steeds groter geluk je deel kan worden…

%d bloggers liken dit: