Visie op AI, Data, Perfomance en Improvement

“Het primair proces van een willekeurige organisatie en de uitkomsten van dit proces moeten de behoeften van belanghebbenden vol continu bevredigen. Om dit te bereiken moet de organisatie weten hoe dit te organiseren vanuit een helder beeld van eigen ambities en kunnen. En als de doelstellingen niet worden behaald, moet daarop worden gereageerd.”

Ik heb in de afgelopen jaren een benadering ontwikkeld om te komen tot een uiteindelijk blijvende prestatieverbetering door IT, Business en Stakeholders in balans te brengen, waarbij het realiseren van grip en het sturen op feiten centraal staat. Om het gewenste resultaat te realiseren heb ik 10 korte overzichtelijke stappen omschreven. Tijdens deze 10 stappen toetsen we continu de businesscase. We bepalen dan of het doel en de omstandigheden onveranderd zijn en of de huidige businesscase de overgebleven stappen nog steeds rechtvaardigt.

Met deze visie wordt de businesscase en het verwachte resultaat in stappen gerealiseerd en veranderingen in de beheerorganisatie geborgd. Deze werkwijze is onderscheidend omdat de baten direct kunnen worden geïncasseerd.

Deze benadering gebruik ik in toenemende mate om het gesprek over de prestatie van een organisatie te objectiveren. Met name bij een complexe verhoudingen tussen organisatie en toezichthouder, of tussen management en ondernemingsraad, realiseer ik een gemeenschappelijke ‘taal en temperatuur’ om de bestaande situatie te analyseren en de dialoog over verdere ontwikkeling te faciliteren. Dit zelfs als verhoudingen gespannen of conflictueus zijn.

mn 10 steps 2019.001

Aan de hand van een gedegen analyse van de huidige situatie en de strategische doelen van de organisatie, definiëren we gezamenlijk de businesscase, formuleren we een concrete aanpak en realiseren we meteen een aantal quick wins. Deze snelle verbeteringen leiden direct tot het innen van de eerste baten. Ik behandel de componenten organisatieverandering, procesverbetering en informatievoorziening met behulp van Business Intelligence. De ontwikkeling en implementatie van tooling om de procesverbetering te managen behoort hierbij tot de mogelijkheden.

“De ‘klassieke’ benadering van de BI-cyclus en het ideaalplaatje van traditionele Business Intelligence is ondertussen sterk achterhaald. Het aantal analyses is gelimiteerd, de processen en procedures zijn vaak te strikt omschreven en eigen of alternatieve inzichten zijn nauwelijks bespreekbaar.”

In de laatste fase (D) ligt de focus op het verder incasseren van de baten door het geheel benutten van de structurele oplossingen waarbij veranderende omstandigheden en nieuwe kansen tijdig kunnen worden gesignaleerd. Door vooral het samen te doen met de betrokkenen en belanghebbende creëren we gezamenlijk betrokkenheid bij de verandering. Een bijkomend voordeel is dat de beheerorganisatie reeds ingewerkt als het project na stap 10 opgeleverd wordt.

artificiële intelligentie
Door een real-time dialoog tot stand te brengen tussen mensen, materie, producten en informatie, benader ik innovatie op een wijze waarin kunstmatige intelligentie kan worden toegepast, en kan worden vertaald naar echte, alledaagse bedrijfsoplossingen.

%d bloggers liken dit: