Organisatie Cultuur Ontwikkeling

Het ontwikkelen en actief besturen van een klantgerichte bedrijfscultuur is noodzakelijk en vaak cruciaal. Maar er zijn ook risico’s.

Wat is een organisatie- of bedrijfscultuur?
Laat ik beginnen met het verschil: een organisatiecultuur van een internationale organisatie kan high-level zijn gedefinieerd en toch kunnen de individuele bedrijfsonderdelen er een eigen invulling aan geven. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de landelijke of regionale (cultuur-)verschillen, andere gewoontes, gebruiken en wet- en regelgeving. Zo’n eigen invulling noemen we dan een bedrijfscultuur.

Organisatie- of bedrijfscultuur is de verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de leden van de organisatie en de leden aan elkaar en aan de organisatie bindt.

IjsbergEen organisatie- of bedrijfscultuur is de wijze waarop de deelnemers en betrokkenen binnen de organisatie zich intern in hun onderlinge relaties en extern in hun relaties met klanten en leveranciers gedragen. Een organisatie- of bedrijfscultuur geeft weer hoe de gemeenschappelijke verstandhouding is van de betrokkenen en belanghebbenden en beschrijft de gezamenlijke uitgangspunten (kaders) voor het (succesvol) behalen van de vooraf omschreven doelstellingen en het (succesvol) oplossen van problemen.

Ik maak onderscheid in vijf cultuur vormen:

  1. Resultaatgerichte cultuur; extern gericht, met de focus op profit & performance.
  2. Innovatieve cultuur; gericht op snel veranderde omstandigheden, focus op innovatie en vernieuwing, creativiteit en flexibiliteit.
  3. Mensgerichte (familie) cultuur; gericht op gemeenschappelijke waarden, doelstellingen en de onderlinge samenhang, Een participatieve instelling, teamwork, het beste uit elkaar halen en vertoont overeenkomsten met de organisatie van een familie. De klanten worden als partners beschouwd, de regels en procedures zijn ondergeschikt aan het gevoel een team te zijn.
  4. Beheersgerichte cultuur; processen, procedures en regels staan centraal, leidinggevende coördineren en organiseren. Veel aandacht voor het in stand houden van de organisatie met focus op de langetermijndoelen, efficiëntie en voorspelbaarheid (overheidsinstellingen).
  5. Commerciële familie-cultuur; gericht op resultaat, focus op profit & performance, zowel intern als extern.  De sterke onderlinge samenhang, teamwork, passie en trots op de organisatie is terug te vinden binnen de gehele organisatie en haar klanten.

Sales en Marketing
Voor het voortbestaan van een organisatie, profit of non-profit, is sales en marketing cruciaal. En dan niet voor alleen de desbetreffende sales en marketingafdeling maar voor iedereen binnen de organisatie. Succesvolle organisaties hebben hun sales, (product-)marketing en (product-)innovatie op orde en heeft elke medewerker een target.

Bij succesvolle bedrijven zoals bijvoorbeeld Apple, Fedex, Google, Virgin en Heineken begint de ‘brand awareness’ bij elke medewerker. Hierbij wordt ‘vreemdgaan’ niet getolereerd en is elke medewerker trots op zijn/haar organisatie. De betrokkenheid vertaalt zich dan ook naar een commerciële familie-cultuur; “kom je aan mijn merk dan kom je aan mij”

Bij Apple gebruikt niemand Android, bij Heineken drinkt niemand (ook thuis niet) een ander biermerk en bij Fedex draag je, vaak ook privé, trots je bedrijfskleding.

Wanneer dit ontbreekt ondersteun en begeleid ik de organisatie en haar bestuurders door de organisatiecultuur van binnenuit te laten ‘migreren’ naar een commerciële familie-cultuur.

Gevaar
Het niet opnemen van de klantgerichte bedrijfscultuur in de missie, visie en strategie van de organisatie heeft tot gevolg dat uiteindelijk de ruiten van de organisatiecultuur worden ingegooid. Medewerkers en afdelingen worden rusteloos, betreffende managers zijn niet meer in staat geloofwaardig aan te sturen. Herkenbaar?

Gedrag is zichtbaar..

boomEen organisatie- of bedrijfscultuur ontstaat niet spontaan en moet begeleid ‘op natuurlijke wijze’ gecreëerd worden. Ik benader het managen en bijsturen van een organisatie- of bedrijfscultuur vanuit ene partnership waarbij de de ‘DNA van mens én organisatie’ beïnvloeden.
Als mind- en organisatieprogrammeur omschrijf ik samen met u het beoogde resultaat in 5 kraakheldere KPI’s en sturen hierop zonder de hartslag van de organisatie te beïnvloeden.

%d bloggers liken dit: