Respectvolle communicatie….

Respectvolle communicatie voor gevorderde en onwetende op elke leeftijd 🙂

Respectvol communiceren is een voorwaarde binnen respectvolle omgang binnen een onderneming anno 2020, op elk niveau…
De manier waarop we communiceren is van grote invloed op de kwaliteit van onze (werk)-relaties. En onze relaties bepalen vervolgens in sterk mate de kwaliteit van ons leven. “Maar dat doen we hier al jaren zo”, “Heb jij je werk nog niet af?”, “ Wat ben jij toch een chaoot!”, zijn uitspraken die tot eigen gedachten en interpretaties kunnen leiden.

Respectvol communiceren richt zich op wat we waarnemen; hoe wij ons voelen en waar we dan behoefte aan hebben, wat we graag zouden willen. Dus communiceren vanuit je gevoel, je ervaring van dat moment.
 Met als effect: volledig bewust zijn van het mentale proces met het gevoelsproces. Door bewust te zijn van de combinatie: horen, zien en voelen,  leert u zelfbewust en met zelfvertrouwen om te gaan met de situatie.

Het doel van respectvolle communicatie is het versterken van de band tussen mensen en het opbouwen van goede relaties gebaseerd op openheid en respect. Het vereist een intentie om vanuit respect te leven en de wil om onszelf in de ander te herkennen. Bij respectvolle communicatie verwoorden we duidelijk onze gedachten, gevoelens en behoeften en luisteren we naar die van de ander. Hierdoor versterkt de wederzijdse mogelijkheid om elkaar te helpen en van harte te geven.

De vier elementen van respectvolle communicatie zijn:
1. Het feitelijk waarnemen zonder oordeel en etiket.
Respectvolle communicatie streeft naar specifieke en concrete waarnemingen zonder oordeel. Want als je waarnemen met beoordelen vermengt, dan verander belemmert dat respectvolle communicatie.
2. Het herkennen, erkennen en uitdrukken van gevoelens.
Een gevoel is de ervaring van een al dan niet bevredigde behoefte. Voorbeelden van gevoelens zijn bang, boos, bedroefd (bij niet vervulde behoeften) en blij (bij een vervulde behoefte). Een gevoel is iets anders dan een gedachte, analyse of interpretatie. Mensen geven vaak meningen als gevoel.
3. Het herkennen en uitdrukken van behoeften.
Het werkt ontwapenend als ieder praat over wat hij nodig heeft in plaats van wat de ander fout doet. Wat we allemaal willen is autonomie, integriteit, onderlinge betrokkenheid, fysieke verzorging, en spelen. Gevoelens vertellen ons of we op die punten genoeg hebben gekregen. In plaats van respectvol aan te geven wat we nodig hebben zijn we snel geneigd anderen verwijten te maken. We herkennen dan meestal onze behoefte niet of uiten hem onduidelijk of indirect.
4. Het doen van een verzoek.
Als wij iets tegen een ander zeggen willen we altijd een ‘tegenprestatie’. Het kan begrip zijn, of een knipoog dat we begrepen zijn, of we willen een eerlijke reactie of iets anders dat onze behoefte vervult. Hoe nauwkeuriger en preciezer we vragen wat we willen, hoe groter de kans is dat deze wensen vervuld worden.
Als je iets wilt van een ander kan je beter niet eisen, maar verzoeken. En dat in concrete actietaal, niet vaag, abstract, dubbelzinnig of indirect.

Neem de ander serieus, ook al ben je het niet eens met zijn of haar mening. Iedereen is anders en daarom zijn jij en je gesprekspartners het niet altijd met elkaar eens. Durf het verschil van inzicht te benoemen en maak duidelijk aan je gesprekspartner dat je er samen uit wil komen. Geef alleen een mening als je deze kunt onderbouwen. Weet je het antwoord niet, ga niet gokken of stotteren, zeg simpelweg dat je het gaat uitzoeken en erop terugkomt.

respect

Communiceer doelgericht
Wat wil je bereiken met het gesprek? Zorg dat je je doel voor ogen houdt. Voorkom dat je allerlei onderwerpen en argumenten in het gesprek betrekt die niet ter zake doen. Maak je verwachtingen helder, vraag om wat je nodig hebt van je gesprekspartner en geef duidelijk antwoord op mogelijke vragen.

Wees benaderbaar, maak oprecht contact met je gesprekspartner.  Maak oogcontact, ontspan en kijk vrolijk. Zorg voor een open houding en verdiep je in je gesprekspartner. Een goed contact levert meer onderling begrip, respect en waardering op, waardoor de communicatie soepeler en sneller zal verlopen.

Houding en toon is alles
Mensen zullen je gemakkelijker iets van je aannemen als je op een ontspannen en zelfbewuste manier communiceert. Praat daarom krachtig in een rustig tempo en zorg voor een soepele en sterke lichaamshouding. Wees vriendelijk. Besteed aandacht aan je toon en lichaamstaal. Slechts 8% van jouw communicatie zijn de woorden die je zegt, de rest bestaat uit je toon en lichaamstaal. Zorg ervoor dat alle drie aansluiten bij het doel van je boodschap.

  • Gebruik LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Vat het verhaal kort samen en laat de anderen reageren. Vraag door als iets onduidelijk is.
  • Laat OMA (wat vaker) thuis: Oordelen, Meningen, Adviezen. Als iemand iets verteld, laat je eigen oordelen, ideeën en adviezen even voor wat ze zijn. 
Zodat je met een open houding kunt luisteren.
  • Neem ANNA mee: Altijd Navragen, Nooit Aannemen. Neem niet zomaar aan dat je begrijpt wat iemand bedoelt. Vraag bij twijfel even na of het klopt.
  • Smeer NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander. Als iets niet duidelijk is, of als je iemand al lang kent, vul je al snel andermans bedoelingen zelf in. 
Dit voorkom je door na te vragen. Meer dan 70% van de relationele problemen kan hiermee worden, privé en zakelijk….
  • Wees een OEN: Open, Eerlijk, Nieuwsgierig. Sta open voor de ander, geef deze een kans iets uit te leggen en wees oprecht nieuwsgierig.
  • Maak je niet DIK: Denk In Kwaliteiten. Zeker bij wat moeilijke gesprekken kijk je als snel naar wat fout ging. Dat mag, daar kan je veel van leren. Maar vergeet ook niet te kijken naar wat goed ging.

Tot slot: Beheers jezelf en blijf kalm communiceren. Zorg ervoor dat je controle houdt op je emoties, ook al heb je te maken met lastige situaties of personen. Vaak levert ‘niet zeggen’ meer op dan iets zeggen.

%d bloggers liken dit: