Ondernemen volgens eeuwen oude normen van ethiek en compassie..

De vraag: “Hoe zou het zijn wanneer we ondernemen met het uitgangspunt dat elk handelen een handeling van een goede daad moet zijn?”

boom

Uit het oogpunt van aandeelhouders en de publieke opinie is het een gegeven dat steeds meer ondernemingen minder succesvol zijn. Alsof ze schieten met hagel, zonder doel en duidelijke visie, meedansend op de mening van voornamelijk diegene die geen klant zijn. De ondernemer, bestuurder, MD of CEO voelt zich ‘machteloos’ en de scheiding tussen privé en zakelijk is emotioneel groter dan ooit. Het ontbreken van een individueel echt doel en diepgang is een feit en van tolerantie, vriendelijkheid en oprechtheid is geen sprake (meer).

Het is een onomstotelijk gegeven dat we onszelf steeds vaker (even) kwijt zijn in een maatschappij waar technologie, de (bedrijfs)economie en hiërarchie alles bepalend is. Dat de mening en het gedrag van anderen belangrijker wordt gevonden dan een eigen mening. Winst, beurskoers en marktwaarde is allesbepalend.

‘Medewerkers worden beloond voor hun capaciteiten om hoog te scoren op bepaalde criteria. Hoewel niets van dit alles inherent verkeerd is, betekent dit wel dat discussies en aandacht naar geld worden geduwd.’

Ondertussen blijven rijke sociale interacties, vertrouwen en positieve, maar niet-kwantificeerbare individuele resultaten en interacties onopgemerkt en onbeloond. De individuele stress neem toe en non-verbale en indirecte communicatie (bij o.a. het koffieapparaat) krijgen een negatieve lading. Medewerkers geven vooral andere de schuld. Individuele onbalans nemen we mee naar huis en verschuilen ons dan eveneens in een schijnwerkelijkheid met schijnvrienden, schijnwaarheid, schijnwereld en een schijnvermogen met leningen en hypotheken. Alles om het eigen (schijn-)moraal onbewust als ‘nieuw geaccepteerde standaard’ in deze maatschappij, samen op pijl te houden.

“Medewerkers zouden beter in hun organisatie kunnen geloven als het duidelijk is dat hun prestatiemaatstaven sociale verbondenheid stimuleert en een sociale waarde creëert.”

Als bestuurders van een onderneming verstoppen we ons door de schijnwerpers te richten op de eveneens aanwezige schijnwaarheid, schijnwereld, schijnvermogen of concurrent. De echte waarheid ontbreekt. Het is de angst om te falen en we suggereren te handelen uit naam van de aandeelhouders, de klant perceptie, de bedrijfscultuur en de moraal op de werkvloer. De schijnwereld die getoond wordt is -ook hier- al snel de nieuwe standaard en nieuwe werkelijkheid. Terug naar de waarheid is vrijwel onmogelijk zonder gezichtsverlies en een aanslag op het ego van de bestuurder.

Carve-out ?
Extreme onbalans tussen de individuele medewerkers als privépersoon en werkgever is een feit. Als de bestuurder of werkgever hierop gewezen wordt, en deze dit uiteindelijk erkent, wordt meestal de ‘schuld’ gegeven aan de bedrijfscultuur. Een cultuurprogramma wordt in het leven geroepen, bestuurders wassen hun handen in onschuld en als dit niet lukt wordt er zo nodig een Carve-out procedure ingezet.

De bewustwording en acceptatie dat niet altijd alles positief is -of hoeft te zijn- is voor velen een behoorlijke confrontatie. De echte wereld, de waarheid, wordt vaak genegeerd. We mopperen maar al te graag, verbloemen graag de werkelijkheid, hebben over alles een (vaak niet positieve) mening en geven meestal alles de schuld behalve onszelf. Oorzaak: ons toenemende ego, schaamte als falende bestuurder, schaamte en reflectie met de (virtuele) sociale omgeving, sociale media en de (publieke) opinie vanuit de geschreven media.

Volgens eeuwen oude normen:
“De werkelijkheid, de echte waarheid: pech hebben, negativiteit en pijn bestaat, het heeft een oorzaak en een einde, en er is altijd een weg naar het einde van al die negativiteit.”

Corporate Compassion
Op de vraag wat uw organisatie kan bijdragen aan de wereld volgt meestal een lange stilte. Het antwoord is het resultaat van een snelle zoektocht naar het ethisch correcte antwoord. Een vaak mislukte poging omdat het antwoord niet in de ruggengraat van de organisatie is verankerd. En het is geregeld een zoveelste marketing-dingetje. Wat veel marketeers niet (willen) beseffen is dat je ook opvalt als je op een ingetogen manier een organisatie bestuurd dat bereid is om een ​​waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving, in plaats van alleen te streven naar rijkdom en eigendom.

Het zijn dan ook vaak niet de marketeers maar de bestuurders die uit overtuiging een ​​sociale duurzaam en zinvolle organisatie willen creëren met aandacht voor mensenrechten, arbeidsrechten en corporate governance. Een organisatie dat blijft innoveren op zoek naar beter en de begrippen ‘goed en juist’ omarmt.

Goed en juist; twee begrippen die voor eenieder van ons een eigen invulling hebben. Wat goed en juist met elkaar gemeen heeft is de positieve kracht. Goed en juist zijn daarin gelijkwaardig. Het gaat om de mindset van de onderneming en de bewijslast. Het gaat dan ook niet om het verantwoordelijke handelen op zich, maar om de meedogende geest die eraan ten grondslag ligt.

“Het juiste begrip en juiste inzicht, de juiste gedachten, juiste intenties en bedoelingen, juist spreken en juist handelen. De juiste wijze van levensonderhoud, de juiste inspanning, het juiste bewustzijn en concentratie.”

business-ethics-binder

Ethisch goed gedrag, bewustwording en wijsheid gaan uitstekend samen. Ook als bestuurder of ondernemer. De combinatie is de sleutel naar een ander zelfbeeld en perceptie van de omgeving. Wanneer we dit durven te accepteren voelen we onszelf steeds zekerder, hogere reële eigenwaarde en een betere balans privé. Er is meer diepgang in o.a. je (zakelijke) gesprekken en je gaat anders naar de wereld kijken. Er ontstaat (vanzelf) een beter breed gedragen fundament voor het zakelijke handelen, de besluitvorming en meerdere doelen en uitdagingen die eenieder motiveren en gefocust houden.

Acceptatie; alles is vergankelijk
We kunnen niet om de waarheid heen, alles is vergankelijk. Niets blijft en alles verandert altijd en continu. Het is confronterend en eng maar denk er maar eens over na. Jij en je organisatie zijn anders dan gisteren, het weer is morgen anders dan vandaag en die dure bos rozen gaat uiteindelijk de biobak in. Zo is dat ook het geval met onze gedachten, gevoelens, met angst en met vreugde. Dit kan een heel hopeloos gevoel geven, beangstigend zelfs, maar als je er goed mee omgaat kan je het op waarde schatten en kom je er (weer) sterker uit. Als organisatie is dat niet anders. Verandering als constante waarde, constant aanwezig en meetbaar beschikbaar, is krachtig als cultuur, als gedrag.

Als bestuurder: Omdat alles vergankelijk is, als alles komt en gaat, als alles is zoals het is en we toch een groot gedeelte van wat ons bezighoudt niet kunnen veranderen, heeft oordelen weinig zin meer. In plaats van oordelen creëer je interesse, mededogen met de ander, met de ander meevoelen, de ander aanvoelen en begrijpen. Iedereen heeft zijn redenen om te doen zoals hij of zij doet, iedereen streeft naar de afwezigheid van pijn en het verkrijgen van geluk. Omdat dit gelijkwaardig is bij iedereen (vraag maar na) verbindt dit en ben je vanuit het positieve meer toegankelijk. Als bestuurder of eindverantwoordelijke een voorwaarde voor balans en succes.

Wanneer je boos bent en een je ander kan vergeven (het maakt niet uit wat) helpt dat in eerste instantie jezelf, je bevrijd jezelf. En als het ego van de andere niet te koppig is sla je twee vliegen in één klap. Wanneer je boos en teleurgesteld bent in jezelf, vergeef jezelf dan direct, accepteer dat je mens bent en focus op je juiste gedachten, je ervan geleerd hebt en nu zal handelen met de juiste intenties en juiste bedoelingen. Als bestuurder of eindverantwoordelijke geldt hierbij: “goed voorbeeld doet volgen” waarna de basis van een -mogelijk nieuwe- (organisatie)cultuur is geboren.

Alles is met elkaar verbonden.
En zonder zweverig te worden heeft elke handeling een gevolg, elke actie een reactie waarna een domino-effect ontstaat. Zelf het stoppen of bijsturen hiervan is een actie. We noemen dat oorzakelijkheid of causaliteit. Ons individueel gedrag heeft consequenties die niet te overzien zijn, omdat alles met elkaar in verbinding staat. Zakelijk en privé. Wanneer we beseffen dat ons gedrag consequenties heeft voor datgene om ons heen, gaan we het grotere plaatje zien: het effect van wat wij doen op andere, onze omgeving, natuur en milieu, en uiteindelijk onszelf.

Oorzakelijkheid:
“Een schrijver zal duidelijk zien dat er een wolk schuilt in zijn vel papier.

Zonder een wolk, zal er geen regen zijn; zonder regen kunnen de bomen niet groeien; en zonder bomen kunnen we geen papier maken. Een wolk is essentieel voor het bestaan van het papier. Als de wolk er niet is, kan het vel papier hier ook niet zijn.”

Vriendelijk zijn kan altijd en overal en is ook nog eens gratis!
Door positief in het leven te staan, vriendelijk te zijn en dit uit te stralen ontvang je dit altijd -vrijwel direct- terug. Door de afwezigheid van innerlijke weerstand straal je vriendelijkheid uit, je lacht. Je oogst wat je zaait, je krijgt wat je geeft. Wanneer wij vriendelijk zijn voor alles om eens heen en handelen uit belangeloosheid, worden wij daar zelf (ook) gelukkiger van. Iemand anders helpen staat dan ook gelijk aan jezelf helpen. Dat betekent niet dat je altijd ‘ja’ moet zeggen en over je heen moet laten lopen. Je kunt vriendelijk zijn, maar nog steeds wel je grenzen aangeven.

Je gedrag naar jezelf is vaak net zo belangrijk als je gedrag naar een ander.
Om anders te zijn, je anders te gedragen dan ‘de massa’ vraagt moed en lef. Hoe je omgaat met elkaar conform de etiquette, met de hoogste hoffelijkheid en beleefdheid, respect en met de juiste manieren heeft directe invloed op jouw gedrag en je omgeving. Je eerlijkheid, oprechtheid, jouw toewijding, loyaliteit, trouw, plichtsbesef en het handelen hierna resulteert direct in eigenwaarde, een goede naam en reputatie.

En toch zijn er nieuwe generaties die ondernemen met compassie, die niet van hun pad te krijgen zijn en de ziel van de onderneming laten aansluiten op de denkbeeldige ruggengraat. Richard Branson en Steve Jobs zijn slechts twee goede voorbeelden. Zo kom je de nieuwe generaties tegen in Silicon Valley, Amsterdam, Berlijn en Eindhoven waar steeds vaker succesvol bestuurd wordt volgens ‘de oude normen van ethiek en compassie’.

Uiteindelijk staat ‘goed en juist’ ondernemen en besturen gelijk aan jouw karakter, rechtvaardigheid, bekwaamheid en deugdzaamheid. Leef volgens het uitgangspunt dat elk handelen een handeling van een goede daad moet zijn.

Miljarden mensen leven al eeuwen in balans en zijn gelukkig omdat ze volgens deze principes juist denken en handelen.
Miljoenen ondernemers en ondernemingen zijn vandaag de dag in balans en zijn bestuurders, medewerkers en klanten gelukkig omdat ze volgens deze principes juist denken, handelen en dit aantonen.

Moraal: “Ondernemen met ethiek volgens eeuwen oude normen begint bij jezelf.” 

Mark

%d bloggers liken dit: