Ondernemen volgens eeuwen oude normen van ethiek en compassie..

De bewustwording en acceptatie dat niet altijd alles positief is -of hoeft te zijn- is voor velen een behoorlijke confrontatie. De echte wereld, de waarheid, wordt vaak genegeerd. We mopperen maar al te graag, verbloemen graag de werkelijkheid, hebben over alles een (vaak niet positieve) mening en geven meestal alles de schuld behalve onszelf. Oorzaak: ons toenemende ego, schaamte als falende bestuurder, schaamte en reflectie met de (virtuele) sociale omgeving, sociale media en de (publieke) opinie vanuit de geschreven media.

Be like the bamboo

Be like the bamboo:
7 lessons from the Japanese forest

The forests that surround our village here in Nara, Japan are filled with beautiful bam
boo trees. In Japan, the symbolism of the bamboo plant runs deep and wide and .....

Excuustruus 2.0: Leren omgaan met onze eigen cultuurverandering.

Het nieuwe normaal: blijvend veranderen en anticiperen op de wederom een nieuwe omgeving met nieuwe uitdagingen en gevaren. Het nieuwe normaal is dynamisch en blijvend. Het nieuw normaal is wennen aan acute veranderingen die we ervaren binnen zakelijke, privé en in publieke omgevingen. Als samenleving, gezin, relatie of als individu is het soms noodzakelijk een ‘nieuw gewoon’ te ontwikkelen.

Turnaround-management, van hype naar noodzaak

Het is een denkfout dat turnaround management alleen wordt toegepast om de in moeilijkheden verkerende bedrijven te redden, de falende marktprestaties te identificeren en te verhelpen en ze weer solvabel te maken. Het tegenovergestelde is veelal waar; Turnaround-management wordt gelukkig steeds vaker ingezet om toekomstige problemen en uitdagingen voor te blijven, de marktpositie te versterken en innovatie een prominente positie te geven als onderdeel van een herziende missie, visie en strategie. Het kunnen plannen, analyseren, innoveren, coachen en besturen maakt de Turnaround Manager dan ook een schaap met vijf poten.