Ondernemen volgens eeuwen oude normen van ethiek en compassie..

De bewustwording en acceptatie dat niet altijd alles positief is -of hoeft te zijn- is voor velen een behoorlijke confrontatie. De echte wereld, de waarheid, wordt vaak genegeerd. We mopperen maar al te graag, verbloemen graag de werkelijkheid, hebben over alles een (vaak niet positieve) mening en geven meestal alles de schuld behalve onszelf. Oorzaak: ons toenemende ego, schaamte als falende bestuurder, schaamte en reflectie met de (virtuele) sociale omgeving, sociale media en de (publieke) opinie vanuit de geschreven media.

online-office-life anno 2022

Noodzaak, gemak, efficiënt, veilig, de nood een deugd? Voor een beetje efficiëntie kan je zakelijk, en steeds vaker ook privé, niet meer zonder een eigen selectie binnen de beschikbare online tools en app's die anno 2020/'21 beschikbaar zijn. Veel zijn ondertussen sterk doorontwikkeld en bieden een stabiele oplossing ondersteunend aan je activiteiten en drukke bestaan.

Turnaround-management, van hype naar noodzaak

Het is een denkfout dat turnaround management alleen wordt toegepast om de in moeilijkheden verkerende bedrijven te redden, de falende marktprestaties te identificeren en te verhelpen en ze weer solvabel te maken. Het tegenovergestelde is veelal waar; Turnaround-management wordt gelukkig steeds vaker ingezet om toekomstige problemen en uitdagingen voor te blijven, de marktpositie te versterken en innovatie een prominente positie te geven als onderdeel van een herziende missie, visie en strategie. Het kunnen plannen, analyseren, innoveren, coachen en besturen maakt de Turnaround Manager dan ook een schaap met vijf poten.