online-office-life anno 2022

Noodzaak, gemak, efficiënt, veilig, de nood een deugd? Voor een beetje efficiëntie kan je zakelijk, en steeds vaker ook privé, niet meer zonder een eigen selectie binnen de beschikbare online tools en app's die anno 2020/'21 beschikbaar zijn. Veel zijn ondertussen sterk doorontwikkeld en bieden een stabiele oplossing ondersteunend aan je activiteiten en drukke bestaan.

Restart your business

Veel bedrijven hebben het tijdens de Corona-crisis zwaar. Waar je voorheen prima in staat was de gewenste doelstellingen te halen verkeert jouw onderneming nu mogelijk in zwaar weer. Emotie en cynisme vieren hoogtij, rationeel denken is vrijwel onmogelijk en de spanning neem je mee naar huis met alle gevolgen van dien. De balans tussen werk en privé is zoek, de opgebouwde financiële buffers verdwijnen als een berg sneeuw voor de zon. De noodzakelijke extreme veerkracht betekent een evenredige extreme uitdaging.

Ondernemen volgens eeuwen oude normen van ethiek en compassie..

De bewustwording en acceptatie dat niet altijd alles positief is -of hoeft te zijn- is voor velen een behoorlijke confrontatie. De echte wereld, de waarheid, wordt vaak genegeerd. We mopperen maar al te graag, verbloemen graag de werkelijkheid, hebben over alles een (vaak niet positieve) mening en geven meestal alles de schuld behalve onszelf. Oorzaak: ons toenemende ego, schaamte als falende bestuurder, schaamte en reflectie met de (virtuele) sociale omgeving, sociale media en de (publieke) opinie vanuit de geschreven media.